Arkona – Rujána ZÁJEZD

15.6. uplyne 850 let od pádu posledního slovanského sídla na ostrově Rujána.
VÍCE O ARKONĚ

Pri tejto príležitosti organizujeme zájazd na toto posvätné miesto, aby sme si uctili pamiatku našich predkov – pamiatku ľudí, ktorí si cenili česť a slobodu viac, ako svoj vlastný život.

Spomienkový obrad povedie Vladimír Laubert

Pořádá

Pojede i pár aut z Brna, zájemci se mohou dotázat na tomto webu.