INKVIZICE a „Věrozvěsti“

Je třeba si uvědomit PŘÍMOU SOUVISLOST mezi krvavými procesy namířenými zejména proti ženám a lidem se zvláštními, mimosmyslovými schopnostmi, které na celém území křesťany porobené Evropy téměř vymýtilo lidové léčitele, bylinkáře i všechny ostatní křesťanům nepohodlné osoby a počátkem tohoto procesu, kterým byla indoktrinace naší rozvinuté Slovanské Kultury Cyrilem a Metodějem.

Za první akt inkviziční genocidy na Slovanech lze považovat již cyrilometodějský
ZAKON SUDNYJ LJUDEM
podle kterého ten, kdo vykonával tradiční slovanské ceremonie byl odsouzen
k propadnutí všeho majetku a vzetí do otroctví.

Málokdo ví,
že současná církev INKVIZICI za mučení a upalování NEODSOUDILA
(a nikdy to neudělá), naopak se snaží překrucovat fakta a tvrdit, že inkvizice byla prvním zákonným systémem na základě římského práva u nás. Tvrdí dokonce, že bránila lynčování lidí, které prý vznikalo davově …

Hieronymus Bosch – Ukřižování Sv.Julie (ILUSTRAČNÍ)

Brutální vraždění Čaro-Dějnic mělo za následek důležitou likvidaci tzv. ženského principu v ženské populaci. Můžeme jen závidět východním zemím, kde se podobně masový exodus nikdy neudál.
Děsivý trend postupné očividné proměny žen v „muže“ pak dále rozvinul od 50.let „vynález“ emancipace (Rockefelerové) a dnes ji již zcela nepokrytě dokončuje feminismus. Obětmi této manipulace jsou především samy ženy, dále samozřejmě i muži a rodiny.

CÍRKEVNÍ INKVIZICE je stále funkční a dosud má na indexu knihy o naší slovanské historii – třeba Orbiniho „Královstvo Slovanov“.
Lze předpokládat, že vatikánská tajná knihovna je narvaná díly zcela neznámých slovanských autorů, která nemáme nikdy spatřit.

Genocida pokračuje