Karel Kryl

Co se děje s naší mladou demokracií si Karel Kryl uvědomil první ze všech. Jeho instinkty promlouvaly neomylně. Nebyl svázán se žádnou ideologií, vždy hlásal pouze Pravdu a Lásku. Ne jako havlisté, ale niterně, opravdově. To ho vydělilo z prolhaného hlavního porevolučního proudu a ocitl se opět o samotě.
Díky své dobré karmě, tvořené po celý život, dostal zaslouženou milost. Nad vidinou ztracených nadějí a zdánlivé nenapravitelnosti naší společnosti mu z beznaděje puklo srdce.