Slovanská SVATBA

Cítíte-li přirozenou potřebu duchovního stvrzení svého svazku, neberte zavděk temnou křesťanskou náhražkou Boha. Partnerství „posvěcené“ v křesťanském kostele je podle Bible stvrzeno židovským Jahvem (JHVH), jako patronem židů, který má k Bohu opravdu hoodně daleko. Stejně jako jejich prefabrikovaný mesiáš (J.K.), který nám byl vnucen teprve v 9. století namísto našich slovanských Bohů.

Rodnověrská svatba (Rodná víra)

Slovanská svatba na Slovensku se Žiarislavem

Cítíte-li jiné, než Slovanské kořeny, můžete zvolit SVATBU POHANSKOU

Svatební rituály v pohanství
Pohanská svatba na ČT

A jak na to? „Legislativa“ od pohanů