Slovanská symbolika

Staroslovienska symbolika v ornamentálnej tvorbe