Demokracie je opakem svobody!

„Demokracie je, když dva vlci a jedna ovce volí, co bude k večeři.“
Benjamin Franklin

Skutečně stále ještě věříte, že demokracie je tím jediným a nejlepším způsobem společenského zřízení? Dokonce i po tom, co život v EU už dosáhl mnohem absurdnější podoby, než v předchozím reálném socialismu?

Řecké Dêmos-Krátos NEZNAMENÁ vládu jakéhosi „LIDU“, jak nám vtloukli do hlavy, ale vládu OTROKÁŘŮ (kasty svobodných občanů vlastnících otroky).
Aktuální forma našeho společenského zřízení – vláda bank a korporací je tedy v plném souladu s obsahem tohto pojmu!
Temné stránky každodenní společensko-politické reality nejsou chybami systému, ale jsou jeho nedílnou součástí. A kdo jsou ti otroci ?!

Aaron Russo o demokracii v USA: Demokracie je nejhorší způsob státního zřízení
Slovo demokracie není napsáno v ústavě ani jednou. Není ani v listině základních práv a svobod a také není v deklaraci o nezávislosti. Otcové Zakladatelé nenáviděli myšlenku demokracie. Oni si mysleli, že to je nejhorší způsob státního zřízení, který může být.
Protože v demokracii 51 %, ovládá 49 % lidí. Pokud jste členem těch 49 procent, tak nejste svobodný.
Hitler byl také zvolen demokraticky zmanipulovanou většinou a dělal všechno v mezích zákona.

Demokracie ničí svobodu a bohatství

Nebezpečnou formou vlády „většiny“ je i tzv. Ochlokracie, tedy vláda davů. Nevědomých, elitami zmanipulovaných mas. Např. podporou negativních změn ve formě demonstrací organizovaných ze zahraničí řízenými neziskovkami.