Peníze nepotřebujeme

Slované nepoužívali peníze. Nebylo to tím, že by je neznali, ale právě naopak. Věděli přesně, co dělají a proč. Používali směnný obchod, který má zásadní výhodu v neoddělitelném propojení účastníků každého obchodu. Není náhoda, že ve slovanských jazycích zůstalo pro platidlo označení „měna“.
Peníze naopak oddělují poskytovatele služby od spotřebitele a jsou základní podmínkou pro vznik otrocké námezdní práce. Zakládají možnost úročení a lichvy, přesně podle předurčení židovského národa Jahvem ve Starém zákoně.

Většina lidí vykonává práci, kterou by nejraději nedělali. Pracují jen pro peníze. To je podstatou novodobého otroctví. Menšina naopak vládne neomezenou mocí, protože si může natisknout (nadefinovat) peněz kolik potřebuje!

  • odstraňte peníze – odstraníte problém
  • odstraňte nástroj kontroly lidstva
  • neexistují žádná poloviční opatření
  • jestliže nebudeme používat jejich peníze, oni nás nemohou kontrolovat
  • nemůžeme peníze nahradit jinou formou „dobrých peněz“
  • jakýkoliv jiný druh peněz je pouze jiný druh kontroly

Odstraňme peníze a odstraníme tím i otroctví západní civilizace!

Peníze nepotřebujeme