Praslovanství

V Čechách vzniká nové hnutí, podle názvu stavící na nejstarší slovanské duchovní tradici. Podle dostupných textů a komentářů samotných zakladatelů jde o snahu o založení ideologického směru nejvyšší čistoty, který bude stát na skutečných duchovních základech.

Rozdíl oproti, dosud nejvíce rozšířenému,“moravanskému pojetí“ slovanství je v tom, že Praslovanství.cz nestaví na aktuálně odkrývané mnohatisícileté slovanské tradici, ale chce jít ještě dále, hlouběji, až k samému jádru skutečného Poznání, bez jakýchkoli omezení.

Tím se Praslovanství.cz přibližuje té obrovské, na Zemi možná největší skupině duchovně žijících lidí všech ras a národů, kteří nevyznávají žádné náboženství, ale praktikují nový postoj k životu spočívající na svobodném Poznání, Lásce a duchovním rozvoji (Kulturní kreativci).

Díky dosavadnímu, veřejně známému kreditu zakladatelů hnutí a jejich činnosti na SVCS, lze předpokládat, že nevzniklo ze zištných pohnutek, ale z vnitřní potřeby umožnit sdružování pokrokových lidí k jejich vzájemné podpoře a koncentraci jejich síly.

Kvůli legislativním předpisům byla zvolena lechtivá forma „náboženství“,
aby sdružení mohlo požívat status oficiální existence a díky tomu právoplatně sdružovat členy a uskutečňovat záměry s oporou v zákonech ČR.
Jako nejproblematičtější vidím právě tu skutečnost, že Praslovanství.cz stojí na tomto kompromisu. Je to kompromis se stávajícím Systémem (státní mocí), jehož záměry jsou dosud zcela jiné a v mnohém protichůdné, než aby s ním bylo možné spolupracovat na rovinu a bez nutné taktiky skrytých vlastních záměrů.
Hlavně to ale není kompromis poslední. Je taky jasné, že zatím to jinak nejde, a že tuto taktiku pravděpodobně volily téměř všechny registrované církve.
Úskalí je v tom, že každý kompromis se Systémem je také částečnou kolaborací a potvrzením právoplatnosti Systému a záleží pak pouze na bilanci pozitivních a negativních výsledků činnosti hnutí.

Nic špatného nevidím na tom, když hnutí, ctící skutečné Poznání a duchovní principy k němu vedoucí, ukrojí část z rozpočtu ostudně podporujícího desítky dogmatických manipulativních církví, zotročujících vědomí svých oveček.
Tyto temné egregory jsou v materialistické společnosti vždy připraveny pochytat bezpočet lidí přirozeně cítících potřebu duchovního života a pokud je Systém podporuje, tak rozhodně ví proč.

Pro opatrnost, která není vlastní sestrou nadšení, je třeba předem říci, že jakékoli pozitivní pohnutky lze postupně překroutit a zneužít k účelům přesně opačným, například koncentrování nepohodlných lidí do struktur, které jejich upřímné snahy učiní bezvýslednými.
Toto nebezpečí hrozí každému zakladateli, tím spíš, že již v tomto momentě se pravděpodobně rekrutují trolové, kteří se aktivně zapojí do hnutí s cílem jeho narušení, inverzního převrácení záměrů a následného zneužití nebo pomalé likvidaci.
Stačí si vzpomenout na proměnu Okamurova SPD těsně před volbami, když stejný model stihl i, tak nadějnou, německou AFD (Alternative für Deutschland). Ivanem Bartošem vedenou inverzi Pirátské strany dokonce před volbami neprohlédly ani desetitisíce jejích stoupenců.

Síly temna pracují stejně aktivně jako síly Světla a jejich úspěch záleží jenom na míře naší bdělosti. Vlci v rouně beránčím, které neodhalíme nebo nebudeme schopni odstranit, rozmetají naše vznešené myšlenky na kusy. To je jedna z vymožeností demokracie – temnota je často ve výhodě, bývá o poznání akčnější, jelikož není bržděna Ctí, ani Svědomím.

Pokud se rozhodnete Praslovanství.cz podpořit svým členstvím a podpisem zakládací petice, můžete na jejich webu.

Tento text si neklade za cíl aktivně podpořit sbírání podpisů, pouze se snaží přinést co možná nejobjektivnější informace pro vaši svobodnou volbu.

11.2.2018