Slovanské SPOLKY, SVAZY

Država Morava a Slezsko – Slovanské občiny v ČR

Rodná víra

VÝBOR NÁRODNÍ KULTURYVNK

Českomoravský slovanský svaz  ČESKOMORAVSKÝ SLOVANSKÝ SVAZ

Slovanský výbor ČR

   

Dŕžava Slovensko          SLAVICA Nitra

 

SvätohájObčianske združenie (SLOVIENI.sk)

ZDRUŽENIE SLOVANSKEJ VZÁJOMNOSTI

Společnost přátel Lužice – o Lužických Srbech

Přátelé Srbů na Kosovu
o.s.

Svätoháj Rodnej Viery – východoslovenská občina

www.starisloveni.com – Bosna

Društvo Slovenski staroverci – Slovinsko (částečně i rusky a anglicky)

Forum slovanskih kultur – Slovinsko

– Rodosvit – Ukrajina, Rusko (rusky)

SLAWARIA.eu – Slovansko-Árijský svaz (rusky, německy)

Всеславянский Союз – Všeslovanský svaz (rusky)


SLAVIC UNION – SLAVIALAND – Portal of Slavic associations (Helsinki, Finland)

V ČR i zahraničí existuje i spousta paralelních, pseudoslovanských struktur, tedy spolků, které nestaví na staroslovanské tradici. Některé nepokrytě podporují tradici křesťanskou, která se stala hrobem prastaré kultury a víry našich předků. Nechtějí vidět nově zpřístupněné dějiny Slovanů, opakují tisíckrát přežvýkané „pravdy“ ze školních lavic a oslavují znásilněnou historii posledních deseti století.
Tito kolaboranti staví na formálnosti a jejich úkolem je znepřehlednit situaci a svým umírněným postojem podporovat samotný systém západní otrokářské „demokracie“, který stojí přímo proti základům naší Slovanské kultury. Díky neziskovým organizacím jde o velmi lukrativní byznys …