Vztah k RUSŮM a Putinovi

Od mládí jsem Rusko nenáviděl. Vždy jsme se Rusům vysmívali za jejich „buranství“, nemohli jsme jim neodpustit okupaci a povinnou ruštinu jsme nesnášeli. Celé mládí jsme přes ostnatý drát reálného socialismu vzhlíželi k západu a hlavně USA. Toužili jsme po jejich svobodě, vyspělosti a okázalém bohatství a nevěděli, že jsou z větší části pouze iluzí.
Každý člověk by měl procházet nepřetržitým vývojem, neuváznout v žádné konvenci, vždy racionálně a pružně reagovat na změny ve světě i společnosti. To nemá nic společného s převlékáním kabátů za účelem vlastního prospěchu.
Jenom trvale informované a uvědomělé autonomní rozhodování každého jedince je spolehlivou pojistkou proti jakékoli totalitě.

Nelze nikdy ustrnout na starých názorech, často vytvořených na základě vylhaných informací, které nám jsou celý život podstrkovány.
Dnes čerpám z ruských zdrojů informace o původním vědění Slovanů i o slovanské vizi budoucnosti a aktuální globální politice a Rusů si hluboce vážím.

Vladimír Putin byl pro mne dlouhou dobu symbolem postsovětské totality. Viděl jsem ho jako bolševického diktátora vzešlého z lůna KGB, který si chce podrobit okolní národy a znovu nastolit byrokratický socialismus.  Tehdy jsem se ale od sledování politiky dobrovolně izoloval, zasahovaly mě tedy pouze občasné zprávy mainstreamu, které měly a stále mají k pravdě hodně daleko.
Po té, co jsem zahořel zájmem o Slovanství, musel jsem časem nutně narazit i na osobnost Vladimíra Vladimiroviče. Po podrobném seznámení se s přímými zdroji věrohodných informací, samozřejmě zcela ignorovaných korporátními médii, se pro mě Putin stal nejdůvěryhodnějším politikem kterého znám. Podpora, které se v Rusku těší je naprosto zákonitá a postavená na tom, co udělal pro lidi.

Jeho rétorika je naprosto bezkonfliktní. Všechny jeho projevy a rozhovory jsou vedeny v přátelském duchu a snaze maximálně srozumitelně vysvětlit danou problematiku, své a Ruské postoje k ní. Vždy hovoří jako prostý člověk, není u něj přítomna jakákoli známka nadřazenosti, či elitářství.
Je z něj citit obrovská pevnost, odhodlanost a neúplatnost. Jeho projev nepostrádá emoce, přesto je naprosto klidný a konstruktivní. Nikdy se nenechá unést, ani nesklouzne k laciným gestům, či odsudkům.

Jak hovoří, tak i koná. Rusko urazilo pod jeho vedením obrovský kus cesty, od rozkradené, rozpadající se země až ke světové ekonomicko-politicko-vojenské velmoci. Od 90tých let se neuvěřitelně zvedl celý ruský průmysl, životní úroven i vojenská síla. Po sankcích západu, uvalených na Rusko v reakci na (Spojenými Státy vyvolaný) ukrajinský konflikt si byli Rusové nuceni zajistit plnou soběstačnost. Zvládli to výborně a dnes mohou děkovat OSN za nespravedlivý bojkot, který nakonec uškodil pouze bývalým dodavatelům ze západu (nám velmi).
Státní dluh Ruské federace je v poměru k HDP nižší, než ten Český a je pouhým zlomkem proti astronomickým dluhům v EU a USA.
Po letech zjišťuji, že CELÁ TA ZÁPADNÍ PARÁDA JE JEN NA DLUH, tedy vypůjčená! A čas platit právě přichází …

Rusko je soběstačné! Který jiný stát na světě to může o sobě tvrdit?

Prezident - české titulky

Prezident (2015) – o Vladimíru Putinovi, české titulky

Pokud by se bývalo tenkrát Rusko rozpadlo, byl by to konec jakýchkoli šancí na obrodu slovanských národů, obecně určených k likvidaci.

Rusko si znovu vydobylo pozici svobodné velmoci a tvoří důležitou protiváhu doznívající americké hegemonii.

Budoucnost leží na východě, Rusko je novodobá pravlast Slovanů a Putin je opravdový vůdce, na kterého slovanský národ čekal desítky let. Můžeme se zachovat pouze dvěma způsoby, bud podpořit obrodný proud směřující k obnově síly a velikosti Slovanských národů nebo se mu vysmívat a protivit. Jsem si ale jistý, že ani to jej nezastaví!

Proč stále pomlouváme Putina?