Štěstí KRYMU

Na Připojení Krymu (zpět) k Ruské federaci lze mít různý názor, dokud se ovšem neseznámíte s fakty o právním statusu Krymu a také státu Ukrajina…
Toto i další zásadní informace vám velmi stručně vysvětlí bezpečnostní analytik polistopadové vlády Jan Schneider: FAKTA, FAKTA, FAKTA