Živý člověk

Vlastníte passport? Skutečným překladem tohoto slova zjistíte, že jste „mimo přístav“. Co to znamená? Podle zákona z r.1660 jste tedy mrtví, protože jste se do prvních 7 let svého života nepřihlásili jako „živý člověk“ a podle námořního práva jste tedy po 7 letech nezvěstnosti považováni za mrtvé!
Nadále fungujete pouze jako „osoba“ (věc). Podle zákona z r.1660 má každý soud status „lodi“, tudíž na něm platí námořní právo.
Vzhledem k tomu, že téměř všechny státy světa jsou zaregistrovány jako korporace a na vás je nahlíženo jako na zboží, jste jejich majetkem. Soudní líčení je vždy vedeno „ve věci“, jako obchodní případ.
Takovýto soud ale nemá právo rozhodovat o „živých lidech“, protože živý člověk je mu nadřízen!

Zpracováno podle Josefa Kozáka na SVCS 1.4.2020 začátek tématu 41:10


Česká i Slovenská republika jsou zaregistrovány jako korporace, stejně jako Ruská federace, USA, či Německo.

z Tadesco.org
„Výše postavený člen tajného vesmírného programu má v držení původní tajnou smlouvu mezi králem Jiřím III. a Republikou Spojených států amerických. Řekl, že podmínkou odhalení tajného vesmírného programu a 5 000 patentů skrytých z důvodů „národní bezpečnosti“ je obnovení suverenity Republiky USA a jejím lidem. Další podmínkou je nahrazení námořního práva právem Zvykovým (Common Law for People), říká.

Kromě toho má tento jedinec v držení dokumenty Svaté říše římské, která ovládá světový finanční systém a 206 zemí, které pod ním působí. Na celém světě budou „lidé na zemi“ (nikoliv ztraceni na moři dle námořního práva, pozn. př.) osvobozeni od „dvou set států – korporací vedených lidmi na temné straně.“ Zednáři z lóže P3 zastupující Svatou říši římskou, s těmito cíli také souhlasí.
Jakmile bude toho dosaženo, mohou být uvolněny obrovské finanční prostředky na financování masivní kampaně za ukončení chudoby, válek, ničení životního prostředí, nemocí a dokonce i úmrtnosti. Potom karanténa na planetě skončí.“

Přeložila tereza | zdroj: benjaminfulford.net
Chazarská mafie využívá strach z viru jako zoufalý pokus udržet kontrolu nad svými dvěma sty „národními státy“

Aliance Národních Sil – ANS
Kdo je živý a kdo mrtvý člověk z hlediska podivného mezinárodního práva?
Živý člověk – cesta z role novodobého otroka

NÁMOŘNÍK Jarilo