Proč

Naše školní poznatky jsou k ničemu. Dlouze jsme se učili dějiny, kulturu, jazyky, ale jiných národů.
O Slovanech nevíme vůbec nic, protože i to málo bylo povrchní nebo vylhané.
Naše poznání bylo, je a bude manipulováno, ale my nejsme bezmocní.
Můžeme se vyhnout manipulaci vzdělávacím systémem a médii a hledat si vlastní informace, které s námi souzní.

Přichází SLOVANSKÉ JARO a Slovanství.cz chce být jedním z paprsků, které probouzí všechny dosud spící potomky Slovanského Rodu. Snažíme se být zkratkou k informacím pro ty, kdo se touží seznámit s vlastními slovanskými kořeny a pomocníky badatelů, kteří ukryté pravdy o Slovanských kořenech odhalují.

Množství nezávislých médií již, díky internetu, překonalo počet médií korporátních, není tedy nejmenší důvod dál si nechat předkládat falešnou, manipulativní realitu.
Prvním krokem na cestě k Probuzení je odpojení se od mainstreamového proudu lží a odmítnutí dezinformací v jakékoli podobě.

Sláva Rodu!Je na čase! >>

Chcete-li upozornit na svoji akci, napište nám