Je na čase!

Nejsme na tom vůbec dobře. Jsme na tom víc než špatně, ale ještě aspoň můžeme relativně svobodně objevovat své kořeny. Zatím. Než nás globalizovaná západní civilizace zcela rozdrtí, promísí všechny se všemi a vytvoří jednu globální rasu, jeden tupý a degenerovaný panárod. Pak už nenaděláme nic a mnohatisíciletá Slovanská kultura zmizí ze Země NAVŽDY …
To ale nesmíme dopustit. My?
A kdo jiný?

Dnes málokdo uvěří, že jsme na Zemi žili dávno před prvními křesťany a jako obrovský národ měli kulturu, jazyk, písmo a víru rozvinutější, než pozdější židokřesťané, kteří nám celé dědictví slavných předků sebrali a spoutali nás do otroctví svým náboženským kultem. Důkazů o tom se ale vynořuje stále více.
Tehdy jsme přišli o svou hrdost a počalo naše zotročování. Národ, který nemá minulost, nemá ani budoucnost. Ani přítomnost. I tu nám vzali a každý den stále znovu berou.

Vše, co musíme udělat je PROBUDIT SE!

Vymanit se z manipulace a začít poznávat naše skutečné dějiny a kulturu našich předků. Odhodit lhostejnost k životu a nemravné zvyky implantované nám euroamerickou civilizací a vrátit se ke svému Slovanství. Našim úkolem je poznání!


„Není kam jít i když by bylo na čase. Ještě není tma, ale stmívá se“ napsal Robert Allen Zimmerman (Bob Dylan/Not Dark Yet)

Slovan není křestan >>