ČAS – základní MANIPULCE

Naše civilizace žije v téměř DOKONALÉ HYPNÓZE, skládající se z mnoha složek. Kterou z nich začít při postupné přeměně naší virtuální, mediálně vytvářené „reality“ na realitu skutečnou? Která z obecně přijímaných manipulací a lží je ale ta hlavní, nejdůležitější? Která je tak jasná, snadno pochopitelná a zásadní, že když ji pochopí dostatečné množství lidí, povede to k začátku zásadních změn?
Slibnou kandidátkou na titul:

NEJVĚTŠÍ LEŽ POSLEDNÍCH 2.000 LET

je společenské vědomí toho, že ŽIJEME VE VYSPĚLÉ CIVILIZACI,
dokonce té nevyspělejší, co kdy na Zemi žila!
(oficiální, „vědecká“ verze evoluce člověka a společnosti zná pouze „pokrok“, navíc pouze materiální – technologický, ekonomický)

Tato lež je postavena na základě:
MAZÁNÍ HISTORIE – všechny nově nastupující režimy vždy nejdříve pečlivě vymazaly všechny historické záznamy o předchozích epochách, zejména o všech úspěších a pozitivech.
ZKRACOVÁNÍ ČASOVÉ OSY
Bylo třeba zabránit tomu, abychom věděli o prastarých kulturách, které byly duchovně, dokonce i technologicky nesrovnatelně vyspělejší, než my. Lidstvu bylo třeba podsunout, že se člověk nikdy neměl lépe, než nyní.
His-Torie nám předkládaná je chytře zkrácena pouze na „dobu temna“, tedy starověk a především krutý středověk, aby byla ideální srovnávací platforma pro patrný společenský pokrok. Zavedením gregoriánského kalendáře se vzdálenější dějiny šikovně posunuly do „velmi vzdálené minulosti“.
Ještě mnohem jednodušší práce byla s těmi, kdo mozek používají jen velmi neradi – věřícími abrahámovských náboženství, jako jsou judaismus, křesťanství a islám. Jim stačilo celé „dějiny lidstva“ zapsat do „svatých“ knih. A je to!

Ve skutečnosti se bohužel nacházíme v době NEJVĚTŠÍHO ÚPADKU právě vrcholícího období temna. Rozvoj technologií není s úpadkem civilizace v rozporu, naopak, všeobecný hluboký duchovní a mravní úpadek cválá na hřbetě technologické kobyly.
Mobily a počítače, jako masová náhražka dobra, vztahů, lásky, citů, duchovního rozvoje.
Štěstí a spokojenost rodící se na základě výlučně materiálních úspěchů, často vzniklých díky něčí ztrátě.

Základem pro pochopení skutečných dějin planety je znalost Precesního cyklu Země.             Pentablue.net  >>

Zahladit téměř veškeré stopy po Slovanech bylo poměrně jednoduché, březová kůra i papír hoří poměrně rychle … Zbourat egyptské pyramidy se ale naštěstí nikdo ani nepokusil. Ty se díky své přesnosti a technologické dokonalosti staly pro vnímavé vědce objektivním vodítkem na časové ose lidských dějin na Zemi.
Letopočty, ke kterým tito badatelé nezávisle došli, se krásně shodují s dějinami Slovanů zakotvenými ve Slovansko-Árijských Védách.

Jen úplný ignorant může ještě dnes popírat, že tak technicky dokonalé a stavebně náročné objekty vyprojektovala a postavila civilizace nepředstavitelně vyspělejší, než je ta naše!

Vícero starých civilizací znalo tzv. PRECESNÍ CYKLUS ZEMĚ, který je podmíněn pohybem zemské osy a trvá 26.000 let. Sokrates jej nazval „Dlouhým rokem“.
V každém tomto cyklu Země opakovaně prochází pevně stanovenými obdobími.

Pravidelně se střídá:
ZLATÝ VĚK – STŘÍBRNÝ VĚK – BRONZOVÝ – ŽELEZNÝ

Železný věk je DOBOU TEMNA a v té se právě nacházíme. Lépe řečeno, dlouhá „Galaktická noc“ právě končí, precesní cyklus byl završen r. 2012 (proto 21.12. končily kalendáře prastarých kultur) a právě vstupujeme do „duchovního“ Věku Vodnáře.

NOVÁ CHRONOLOGIE – 5. díl seriálu o skutečném původu pyramid rozkrývá i manipulaci historiků s časovou osou a zkracování historie lidstva,
jak se to tvůrcům Biblického konceptu hodí.

Vývoj světa v precesi zemské osy