Politika

Ve společnosti jsou řeči o politice nevítané, protože lidí nechápajících základní principy řízení se chování politiků nebo názory oponentů dotýkají emočně. Současně tito lidé svým zbytečným osobním zapojením odevzdávají politickému systému vlastní energii a tím jej nevědomě podporují.
Také panuje nebezpečný, zavádějící názor, že jedinec stejně nemůže nic ovlivnit. Podobné postoje velmi dobře nahrávají všem politickým Systémům.

Současná realita je taková …
Pokud se MY nebudeme zajímat o politiku, naše děti budou žít v totalitě a naši vnuci v novodobém otroctví, pokud vůbec nějací naši potomci žít budou.
(Plán NWO na depopulaci planety o 95%)

Má-li naše slovanská společnost a kultura přežít jasné a dnes už i veřejně známé plány globalistů, je nutné, aby se v politice orientoval KAŽDÝ.

ZMĚNA, která je pro obrat vývoje nutná, musí přijít ZEZDOLA!
Není absolutně možné čekat pozitivní vývoj ze strany státních, či globálních elit.

Jenom člověk, který se orientuje v řízení GLOBÁLNÍ politiky je schopen posoudit, kdy je třeba určitý trend nebo konkrétního politika, či stranu podpořit a kdy se naopak jedná o manipulaci a zneužití „ulice“ pro vlastní zájmy státních, či globálních elit.
„Každý pracuje v míře svého poznání na sebe a v míře svého nevědomí na toho, kdo ví více.“ Koncepce společné bezpečnosti (KSB)

Jedině postupné zvědomování a společensko-politická aktivita co největšího počtu lidí všech národů povede k pozitivnímu obratu vývoje na planetě.

Diskuse KSB