Slovanská UNIE

Co by se stalo, kdyby se Slovanské státy sjednotily?!

Z tohoto videa, kanál Slavic Affairs (data 2010-2016):
Celková populace – 280-300 mil. obyvatel (50% Rusů)
Podíl Slovanů na celé zeměkouli – 4% (USA 4,3)
Slovanské státy zabírají 34% celé Eurasie a 12,6% pevniny na planetě
(Canada 6,7%, USA 6,6%). Rusko je největší zemí planety.