NA CO je NATO?

Názor si můžete vytvořit sami, už pouze na základě Washingtonská smlouvy, což je ustavující dokument Severoatlantické aliance.
Její první paragraf říká, že se NATO bude důsledně řídit Chartou OSN. Charta Organizace spojených národů říká, že existují pouze dva legitimní důvody použití vojenské síly: Obrana proti vnějšímu napadení nebo rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN.
(dle Josefa Skály)

Vzpomínáte si snad na nějakou událost, kdy by NATO bránilo členský stát proti napadení nebo zasahovalo na základě rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN?
Válčí se přeci téměř nepřetržitě …!!

NATO neposkytuje žádné bezpečnostní záruky a závazek kolektivní obrany je jednou z největších dezinformací.
Z textu článku 5 Severoatlantické smlouvy nevyplývá žádná povinnost vojenské pomoci a samotný článek je jasným důkazem o této záměrné dezinformaci. NovaRepublika.cz
Členství v NATO neposkytuje bezpečnostní záruky

Co vy na to …?

Lhali o Jugoslávii, o Iráku, o Libyi. Pro pány z NATO je lež základní princip.