GENOCIDA Slovanů

V základním genetickém nastavení Slovanů jsou pevně zakódovány čest, svědomí, spravedlnost, … Podobné hodnoty nemohou globalisté potřebovat. Jsou vážným ohrožením plánů na ustanovení Nového světového řádu.
Slovanské národy jsou již poslední, jediné, které mohou zabránit v uskutečnění plánu totálního zotročení všech lidí na planetě.

Globální vláda systematicky pracuje na likvidaci Slovanů již přes tisíc let.
1.
Nejdříve nám sebrali naši kulturu – Víru, písmo (Staroslověnskou Bukvici).
2. Pak naše dějiny nahradili židokřesťanskou his-tori-í. Teprve odtržené od našich kořenů si nás dokázali podmanit.
3. Následně nám násilím vnutili ideologie, které jsou Slovanům cizí – křesťanství,
ve 20. století pak marxismus. V současnosti pod rouškou pseudohumanismu = všeobecné tolerance k čemukoli přebíráme všemožné deviantní ideologie typu LGBTI, apod.
4. Po vlně řízených východoevropských „revolucí“ si nás podmanili ekonomicky a připravili nás téměř o veškeré zdroje.
5. Dále začaly fungovat skryté prostředky přímé genocidy – nezdravé potraviny, propagace konzumního způsobu života, alkoholu, kouření. Bylo zavedeno povinné očkování vakcínami poškozujícími zdraví (na západě dobrovolné).
6.
Až tím posledním způsobem je vojenská agrese, která není možná pouze díky tomu, že Rusko je jadernou velmocí. Slabým článkem je Ukrajina, kde se podařilo zmanipulovat masy a díky tomu mohlo dojít k válce. V době momentálního oslabení Ruské federace došlo, z vykonstruovaných důvodů, k bezprecedentnímu napadení Srbska.

Globalisté se řídí přesně podle obecných principů řízení společnosti:                        

Památný den Genocidy Slovanů 22.6.

Stále se opakují stejné chyby slovanských národů