Volební lístek „0“

Mnoho lidí si dnes již jasně uvědomuje, že nemá žádný smysl podporovat stávající mocenský – volební systém. Pokud se však vzdám možnosti volit a k volbám se nedostavím, pokroku tím také ani trochu nepomůžu.
Nyní poprvé se objevuje možnost, jak volit to, co opravdu chci, to, co jsem si vždycky přál a tedy to, co mi mocenský systém nikdy nenabídne!

Volbou vybraných zástupců se vzdávám své vlastní moci a odevzdávám ji těm, kteří si s ní potom, zcela v souladu s těmito pravidly, dělají co chtějí. Nic nesplní a naopak jednají zcela proti mým zájmům.

Kdo je za to odpovědný? Ten, kdo jim předal svoji moc, tedy JÁ!
Nikdy nedostanu šanci volit někoho, kdo bude hájit mé zájmy, ty mohu hájit pouze já sám.

Je na čase začít jednat. Od teď už svou moc nikdy nikomu nepostoupím, karma za následné zločiny páchané díky zneužití mé odevzdané moci, padá totiž na moji hlavu. V případě mé neúčasti u voleb je výsledek stejný, opět za mne bude rozhodovat jiná osoba (dle oblasti). Odpovědnosti se zbavit nelze! To musí skončit.

Každý, kdo zná alespoň základní principy zákonů Vesmíru, ví, že jsme tvůrci vlastní reality, kterou si tvoříme buď (jako nevědomí-neprobuzení) nevědomě nebo (jako vědomí-probuzení) vědomě. Většina z nás se nachází v různých fázích přechodu mezi těmito dvěma stavy. Volbou menšího Zla si tvoříme budoucnost velmi neveselou, včetně té vzdálené, které budeme vystaveni v životech (inkarnacích) budoucích.

Volba malých, neparlamentních stran se sice zdá být mravně v pořádku, opět se ovšem jedná pouze o odevzdání vlastní moci někomu jinému a především stále o podporu nemravného systému založeného na faktickém podvodu. Nefunkční systém nelze opravit starýmí prostředky. Vlastní moc nelze delegovat!

Proč mi nikdy nenabídnou volbu, která by pro mne byla příznivá a vyplnila by se? Protože jejich záměry se s mými nikdy nebudou slučovat.

Záměry elit a prostých lidí jsou naprosto protichůdné!!

Nastupující informační věk přináší pro zdánlivě neřešitelnou situaci velmi prosté a účinné řešení. Svou volbu si určím sám! Nebudu vybírat z nabízených fekálií, zvolím to nejlepší, co znám!

Jak volit to, co opravdu chci ?!

Na volný papír sepíšu seznam toho, co od Vesmíru žádám. Použiji raději obecnější, než zcela konkrétní formulace. U těch existuje riziko nesprávného chápání konkrétního pojmu (příkladně třeba „demokracie“). Níže vzory „volebního lístku 0“ k volnému použití na svou vlastní zodpovědnost. Cokoli si smažete, či doplníte. Svůj dokument opatřete důležitou větou:
Beru si zpět svoji svobodnou vůli!

Volební lístek „0“ Zjednodušený      Slovanská verze

Svůj volební lístek vložím do volební obálky. Ve volebním místě svůj hlas vhodím do urny s pocitem uspokojení z toho, že konám pro dobro své, svých blízkých i všech bytostí ve Vesmíru. Citlivějšího člověka zaplaví po tomto aktu svobodné vůle pocity obrovské blaženosti!

Výsledek?

Volil jsem podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Nezbavil jsem se tímto své moci (neodevzdal jsem nikomu svůj „hlas“). Nemohu již být podveden ani zneužit. Neposílil jsem „menší“ Zlo ani zločinný systém. Nejsem zodpovědný za zlo páchané ve jménu voličů. Moje karma je bez poskvrny.

Můj tzv. neplatný hlas odebere energii ze Systému, jak jemnohmotně, tak fyzicky. Převzal jsem zodpovědnost za tvorbu své reality a nepodpořil jsem nastrčené zástupce. Finanční příspěvek propadne státu.
Můj „neplatný hlas“ je nezničitelný, při jeho případném vyřazení vzniká negativní karma takto jednajících osob a v jemnohmotném světě zůstává moje volba nedotčena!

sestaveno podle Pepy Endrycha

Původní text Pepy Endrycha ZDE 
Ragauian: Jsou volby jen okultní trik?

Proč je DŮLEŽITÉ NEnosit ROUŠKU