Proč je DŮLEŽITÉ NEnosit ROUŠKU

Chceme-li přispívat k pozitivním změnám ve společnosti, je třeba se chovat zodpovědně a vždy podporovat nejzásadnější trendy a procesy. Rozhodování nám ulehčí především dostatek informací. Kdo dosud nepochopil, že nejde o žádnou epidemii ani naši bezpečnost, měl by přestat sledovat ČT.
Laboratorní test roušek na přítomnost bakterií

Při vyhlášeném stavu nouze některá pravidla neplatí!

Aktuálně nejdůležitější věcí je
poučené, důsledné a sebevědomé odmítnutí roušek!

Tím je míněno veřejné a hrdé odmítání roušek z důvodu zachování lidské důstojnosti a svobody.
Samozřejmě se nabízí i odmítání roušek z důvodů zdravotních a jiné výmluvy. To ale není průchodné, není-li to pravdou.
Pokud proti systému stojícímu na lži postavím pravdu, vítězím!

Není třeba studovat žádné paragrafy!

Úplně stačí vstupovat do veřejných prostor s plným vědomím svého nedotknutelného práva na osobní svobodu.
Do prostor obchodů, či veřejné dopravy vstupuji bez jakékoli obavy z následků, protože mi žádná újma nehrozí. I většina „poslušných“ občanů už stejně covidový podvod prokoukla, takže vás obtěžovat nebudou, někteří vás dokonce podpoří.
U personálu je to podobné a případné výhrady vyplývající ze zaměstnaneckých povinností rozptýlíte prvním lehkým, ale pevným odporem. Bezpodmínečně je třeba zachovat naprostou korektnost i zdvořilost. Pomůže i jistá empatie a účast s neveselým údělem zaměstnance. Nikdy neztrácím pozitivitu!

Podobně se zachováme i k pracovníkům ochranky. Oni to mají těžší o to, že kontrola našeho orouškování je jednou z jejich hlavních funkcí. To ale vůbec neznamená, že je to v souladu s jejich názory a mravními zásadami. Stačí jim stručně vysvětlit, že nemají žádné právo omezovat vaši osobní svobodu. Většina z nich ustupuje při jednou jasně zopakovaných známkách odporu podloženého pevným rozhodnutím. Nemají žádné argumenty a zákony ani neznají.
Pracovník Security je člověk jako my a někdy i vědomější, než zbytek běžné populace. Rouškám jako takovým nevěří téměř nikdo z nich, berou to jenom jako nepříjemnou povinnost.

Nařízení roušek je nezákonné i v soukromých zařízeních, jako jsou třeba supermarkety. Zákaz vstupu bez roušky je „Diskriminací jednotlivce nebo skupiny obyvatelstva“!

Vtip je v tom, že nám opravdu nic nehrozí, zákon mluví jasně a je na naší straně, což dnes veřejně potvrzují spousty autorit. Rozumný zaměstnanec se rozhodně vyhne tomu, aby volal policii. Přivolání policie naopak můžete navrhnou vy, kdyby vás zaměstnanec nechtěl nechat dokončit vaši činnost.

Kdykoli v průběhu můžete situaci vzdát a svobodně odejít, pokud ale vydržíte, vzdá se druhá strana, zákon není na její straně!

OP vždy s sebou! Pokud budete kontrolováni policií (MP i PČR), musíte se legitimovat. Jasná a pravdivá odpověď na jejich otázku zní: „Roušku nemám“, prípadně „Roušku nenosím“. Na otázku „Proč?“ už odpovídat nemusíte a to jim slušně sdělíte.

Policisté řeší věc standardně domluvou, můžou vás vyzvat i k zaplacení pokuty. Tu ale zaplatit odmítnete, stejně jako podpis čehokoli.
Nanejvýše si váš přestupek zapíší, nemají žádnou pravomoc vás zadržet, či jinak omezit. Většina z nich bude stejně mlčky na vaší straně, ani u policie už náhubky příliš podpory nemají …

Maximálně pak mohou předat váš přestupek hygienické stanici. Ta se vás pak může pokusit pokutovat, je ovšem zahlcena spoustou případů a nemá na jejich řešení kapacity. Jak se bránit pokutě za nenošení roušky

Proč je tak důležité nenosit náhubky ?!

Jde o víc, než si dokážete představit! Ta falešná rouška je symbolem podvolení se, ztráty cti a důstojnosti. Je prvním velkým krokem k otroctví nové totality. Je současně testem i přípravou ovčana na další stupně nevolnictví, kterými jsou VAKCINACE a ČIPOVÁNÍ.
Pokud teď přijmeme roušky, sami a při plné svobodné vůli si zvolíme neveselý osud otroků. Dnes tak lehce ztracené svobody budeme zítra velmi těžce dobývat zpět!

Udělejte si z odmítání podvodu s rouškami zálibu
a bude se vám dařit !!

Právní opatření MZ zrušil soud rozsudkem již 23. 4. sp. zn. 14 A 41/2020 s tím, že není přípustné, aby ministerstvo takto zásadním způsobem zasahovalo do práv a svobod občanů.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o nošení roušek je nezákonné

Rouška a právo

Listina základních práv a svobod

Stav bez nouze (užitečný web)

Záznam protestu Praha 27. 9.

Co se to na nás chystá?