Co se na nás chystá?

1. 9. 2020
Nelze pochopit současné dění bez pochopení dlouhodobých procesů řízení společenského vývoje na planetě. Každý z nás bude stále silněji a zřetelněji pociťovat obrovský nárůst rychlosti změn, které na Zemi probíhají.

Od reálné možnosti uskutečnění kospirací katastrofických rozměrů nás dělí pouhé měsíce, v někerých případech maximálně pár let.

Z jedné strany probíhá závěrečný boj o nastolení finálních procesů řízení ze strany planetárních elit, které se z posledních sil snaží završit plánovaný celosvětový koncentrák nazývaný NWO.
Proti nim stojí nesrovnatelně mocnější síly v podobě Zákona času a především nezadržitelného postupu naší planety z doby nejhlubšího temna do informačního věku, který silám temnoty nepřeje. (Obrat planety Země v rámci Precesního cyklu, nastartovaný v r. 2012)
Teprve nyní končí onen démonický středověk (tzv. Železný věk) a naše planeta vstupuje do éry vzestupu směřující k plně informační době (k tzv. Zlatému věku).
V souladu s těmito silami se probouzí stále větší procento populace a probuzení lidé se stále silněji nalaďují na volné informační pole, které je stále silnější. Lidé přestávají být manipulovatelní médii a ovladatelní temnotou.

1.000.000 Berlíňanů to dokázalo

Coronavirovou manipulací se světovláda odkryla přede všemi, kteří ještě dokáží normálně přemýšlet. Díky za to! Absurdní divadlo usilující o naši svobodu postupně sjednocuje lidi všech názorových proudů, snad jen až na skutečné tupce, kteří si možná ani žádnou svobodu nezaslouží.

Hlavními nástroji „End Game“ globální vlády je hromadná vakcinace měnící lidské bytosti na tupé bioroboty a 5G sítě ovládající celou společnost, včetně nepřizpůsobivých skupin.
Dále potom zrušení hotovosti a očipování obyvatel, jako totální kontrola nad každým naším krokem.

Jaký je náš úkol?
Je potřeba se totalitě postavit v plné síle a odvaze a odmítnout vše násilné a nepřirozené, směřující k našemu podvolení a zotročení.

Projevujte aktivně svoji svobodnou vůli a odvahu.
Ignorujte nesmyslná nařízení politiků, která odporují lidské důstojnosti, ale i Ústavě ČR a Listině lidských práv a svobod.

Budeme-li pevní, nebude již žádným elitám dovoleno unést naši Čest a Svobodu proti naší vůli, našim zájmům a proti silám pokroku směřujícím k přirozenosti, míru a lásce.

Odpor probouzejících se vědomých lidí nelze nezastavit!

Proč je DŮLEŽITÉ NEnosit ROUŠKU