SLOVANSKÉ JARO

Naše školní poznatky jsou k ničemu. Dlouze jsme se učili dějiny, kulturu, jazyky, ale jiných národů. O Slovanech nevíme vůbec nic, protože i to málo bylo povrchní nebo vylhané. Naše poznání bylo, je a bude manipulováno, ale my nejsme bezmocní. Můžeme se vyhnout manipulaci vzdělávacím systémem a médii a hledat si informace vlastní, které souzní s naší rodovou pamětí.

Přichází SLOVANSKÉ JARO a Slovanství.cz je jedním z paprsků, které probouzí všechny dosud spící potomky Slovanského Rodu, zkratkou k informacím pro ty,
kdo se touží seznámit s vlastními slovanskými kořeny a pomocníky badatelů,
kteří ukryté pravdy o Slovanských kořenech odhalují.

Prvním krokem na cestě k Probuzení je odpojení se od mainstreamového proudu lží a odmítnutí manipulace v jakékoli podobě. Není žádný důvod dál si nechat předkládat falešnou, dezinformační realitu.

Sláva Rodu!

Je na čase! >>

Chcete-li upozornit na svoji akci, napište nám