Slovan buddhistou

V našich zemích mají východní náboženství v čele s buddhismem velmi mnoho příznivců. „Jak můžeš být buddhistou, když máš křesťanské kořeny?!“ Slýchávají občas od
nedovzdělaných posměšnou výčitku.
Směřování duchovně zaměřených Čechů a Moravanů ke gnostickým východním naukám není náhodné. Na rozdíl od křesťanství, které nám bylo relativně velmi nedávno vnuceno a nemáme s ním tedy historicky nic společného, vznikly tyto filosofické směry ze stejného zdroje, jako víra našich předků, tedy ze Slovansko-Árijských véd.
Proto se v současné ideové době temna (středověk trvá) obrací jednotlivci i celé skupiny zpět k přirozené duchovní tradici, což jsou původní indoevropská náboženství.

V čem tkví ten rozdíl, kvůli kterému se čím dál více Evropanů odvrací od křesťanství?
Současné křesťanství je náboženství materialisticko-dogmatické a je kultem uctívání temnoty. Za největší hřích je u křesťanů považováno poznání (prvotní hřích – jablko ze Stromu Poznání). Vše je dané, stálé, pevné, neměnné, podrobně popsané v Bibli. K ostatním náboženstvím je křestanství krajně nesnášenlivé, díky tomu, že se hodnotí jako jediné pravé. Tím se například vůbec neliší od Islámu …
Naproti tomu duchovní nauky východu jsou založeny na povinnosti člověka poznávat, duchovně se vyvíjet, postupovat vpřed na duchovní cestě. Největším hříchem je naopak zříci se poznání a duchovní cesty. Jedním z důležitých zdrojů svobodného poznání je i meditační praxe, kterou křesťané považují bezmála za satanismus.

Příklon spousty mladých i starších lidí k buddhismu je zákonitý. Lidé bez vlastních duchovních zkušeností hledají ideový systém, se kterým by se mohli ztotožnit. Křesťanství je přirozeně odpuzuje, je zjevně zcela odtrženo od základních principů života i vesmíru. Intuitivně ani rozumově na něm nenacházejí nic přitažlivého.
Zkuste si vybavit třeba jen křesťanské představitele, ať už ty nejvyšší nebo prosté faráře na vesnicích. Mohou být tito lidé svými názory, postoji a způsobem života inspirací pro vnímavého, inteligentního, sebe-vědomého člověka svobodného ducha?

Proč vlastně vznikla v naší zemi nejhustší síť čajoven na obyvatele …?

Víra místo náboženství >>