Víra místo náboženství

Co je náboženství? Překážka na cestě k Bohu! Víra Slovanů byla založena na Poznání jejich předků a oni podle ní žili.
Nepotřebovali náboženství, jedinou cestou každého člověka ke Světlu, ke Zdroji, k Bohu je přímá cesta, bez prostředníka. Pravá spiritualita je hluboce intimní záležitostí.
Každé náboženství je účelově sestavený soubor dogmat, který tuto cestu komplikuje nebo ji přímo přehrazuje neproniknutelnou bariérou a obrací směrem do temnoty.
Církev už je pak jenom nástrojem mocenského využití dogmaticky pokřivených idejí a komerční nadstavbou náboženství.

Existuje ale obrovská, stále se zvětšující skupina lidí, napříč všemi kontinenty. Tito lidé se postupně, přirozeně zvědomují a získávají duchovní poznání – Víru, nezávislou na náboženských výkladech. Jejich Víra netkví v dogmatech, ale v cestě za Poznáním a přiblížením se k Bohu, jako ke Světlu, ke Zdroji, k Jednotě. Takových pojmenování může být mnoho, třeba Láska, která je nedílnou součástí této entity.
Jejich vnímání Boha je čistě duchovní, nematerialistické, bez historických figurín. Jejich spojení s Bohem je z velké části pocitové, intuitivní, mimosmyslové. Na rozumové úrovni vnímají principy fungování Vesmíru a snaží se jimi řídit.
Chápou, že úkolem člověka, či lidstva, není materiální, ale duchovní vývoj založený na Poznání.

Jeden z pohledů na tuto skupinu nebo aspoň její část je nazývá „Kulturními kreativci“.

Podobnou Víru mají nebo alespoň měly i všechny přírodní národy, včetně indiánů, pokud ji z nich nevytloukli křesťanské mise. Když dorazili první běloši do Ameriky a měli možnost pozorovat místní obyvatele, pojmenovali je „Indiány“. Podle slov „In Die“ – V Bohu. Nemohli si nevšimnout, že domorodci (na rozdíl od nich, křesťanů) žijí v plném souladu s Bohem.

Jenom my jsme byli ve škole přinuceni uvěřit tomu, že byl Kolumbus takový trouba, že si po dosažení břehů amerického kontinentu myslel, že doplul do Indie … Horší báchorka byla už jenom ta o Leninově revoluci v Rusku!

Dějiny Slovanů >>