Zabraňte dalším Příčovům!

Otevřený dopis vlasteneckým osobnostem

Vážení vlastenci,

velmi oceňuji vaši práci a právě proto se pokusím ovlivnit vaše další směřování, aby napříště nebylo již nikdy manipulováno.
Je všeobecně známo, že každá nezávislá pokroková aktivita je ve vhodné chvíli infiltrována přisluhovači Systému, kteří ji oslabí, znemožní její rozvoj a nakonec zneužijí její potenciál pro účely Systému. Je velmi alarmující, že síly, proti kterým jsou vlastenecké snahy obráceny se dokázaly zmocnit již prvního veřejného vlasteneckého setkání! Tady vidíme, jak velký má Systém z vlastenců respekt.

Potenciál setkání v Příčovech byl velmi oslaben již inzercí mše svaté v programu a následně zcela zlikvidován její realizací.

Plánování vaší akce oslovilo obrovské pole vlastenecky smýšlejících lidí. Většina z těch, kteří mají alespoň základní povědomí o slovanském původu našich národů, ale nemohla přijmout účast na akci, která je pořádána pod diktátem římskokatolické církve (Ano, zahájení akce mší svatou je přímým diktátem, rozhodně se zde nejedná o prostou symboliku podpory). Osobně jsem mluvil s více vlastenci, kteří svou účast na takové potupě vlastenectví odmítli. Někteří další byli z organizace velmi nešťastní, ale akce se zúčastnili a alespoň se vyhnuli mši.
Já sám jsem o podobném přístupu jsem ani neuvažoval, protože znám funkce rituálů. Vaše vlastenecké setkání bylo úvodním zasvěcením křesťany obráceno přímo proti veškerým vlasteneckým snahám. Kdo má schopnost analýzy situace, pochopil tuto zásadní chybu už v onu veskrze nešťastnou sobotu, případně mu pomohlo následné vyhodnocení vývoje okolností.

Zasvěcením vlastenecké akce křesťanské církvi došlo k přeformátování výsledku do čistě protislovanského a tedy i protivlasteneckého činu.
Je úplně jedno, co zaznělo z pódia, od koho a jaký byl případný ohlas těch nemnoha účastníků. Před všechny plánovaně pozitivní významy si můžete položit záporné znaménko. Křesťané jsou mistry v invertování myšlenek, dělají to přes tisíc let.

Lze se domnívat, že „záštita“ od křesťanů zde byla chápána jako protiváha ofenzivě islámu. Tady je třeba pochopit, že křesťanství žádnou protiváhou není, jsou to dva mocné manipulativní egregory, které si pouze předávají moc. Pod stejným velením!
Křesťanství svou vládu končí (objektivně historický fakt) a Evropu před islámem nikdo nezachrání, ani my. Jsou to ale právě naše země, které ještě mají šanci na záchranu před islamizací, ovšem pouze pokud se zcela radikálně odpojíme od náboženského blouznění našich (nejen) západních sousedů.

Islám i křesťanství jsou tzv. abrahámovská náboženství, naprosto stejné manipulativní nástroje k ovládání a zotročení populace. Modlí se ke stejnému „bohu“, přestože jej nazývají jinak. Bible (Nový Zákon) i Korán jsou pouze variantami stejného ovládacího software.
Soudobá forma křesťanství vzešla z dílny prvního abrahámovského náboženství – židovství. Velmi logicky zní informace o tom, že židy byl stvořen i islám, jako předem plánovaný protivník křesťanů. Je vám, doufejme, známo, že nejvyšší řídící elity plánují velmi dlouho dopředu, tzn. min. v řádu stovek až tisíců let.
Islám je židovství totiž ještě mnohem blíže než křesťanství, jak přísným zákoníkem, tak i vnějšími znaky. Mezi nejdrsnější patří povinná obřízka a halal-košer popravy zvířat, dříve třeba oblíbené kamenování …

Všechny církve jsou odjakživa GLOBALIZAČNÍM NÁSTROJEM, žádná vlastenecká akce, tedy akce za svobodu jakéhokoli národa nemůže být zaštítěna jakoukoli církví, právě kvůli účelu takovéto instituce. Tím méně na počest Mezinárodního dne původního obyvatelstva!!
To je skutečný výsměch všem násilím pokřesťanštěným národům nejen na území Evropy, o kterém se ve škole neučí, ale i vyvražďovaným australským aborginiům a americkým indiánům a domorodcům celého kontinentu!

Jádro mše bylo vedeno v jazyce misionářů-římských katolíků, kteří šli jeden krok před vojenskými kolonizátory celé planety, totiž V LATINĚ. Nikdo z vás, vážení vlastenci, tedy neví, kam mše akci nasměrovala a k čemu jste byli všichni zneužiti. V momentě, kdy má „vlastenecká“ akce vyvrcholit vystoupením skupiny s názvem „Gospel Time“, už je to ale asi jedno, chybí už jenom stánek s Halal Kebaby …

Jako nevěřící můžete brát mši formálně, ale pozor! Není na tom nic formálního!!
V momentě, kdy je patronem akce křesťanský „bůh“, zapadá celá akce do tzv. Biblického konceptu a je s ním v souladu, tedy mu slouží! Všechny negativní globální procesy, včetně islamizace Evropy, jsou s ním v souladu.
Chápete už, čemu jste posloužili?
Každá mše je černou magií a nástrojem k posílení moci temných sil.
Je to rituál a jako taková funguje, ať už si o tom myslíme cokoli. Celá židovská nadvláda nad naší civilizací je postavená na podobných rituálech.
Je smutné, jak lehko se podlým křesťanům opět podařilo infiltrovat mezi pokrokové lidi a přeformátovat jejich snahy. Logem setkání v Příčovech navždy zůstane mrtvola na kříži, jako znak smrti, utrpení a nástroj globálních elit k udržení strachu ve společnosti.

Apeluji na vás všechny velmi naléhavě, abyste organizaci jakékoli příští akce svěřili pouze TÝMU sestávajícímu z osob těšících se dlouhodobé důvěře, u kterých je vyloučena možnost jejich zneužití silami Zla. Musí být vytvořeny pojistné mechanismy, které nikdy více nedopustí obrácení našich snah, proti nám samotným.
Při takové shodě negativ je naprosto jasné, že se v žádném případě nemohlo jednat o přehmaty, ale jedině promyšlený záměr protistrany!
To se také projevilo hned na místě.
Kdo se pokusí bagatelizovat význam symbolů, ceremonií a rituálů, tomu připomínám, že na naší planetě vládne národ, který tyto významy rozhodně nepodceňuje, ale naopak, obrovskou sílu magie před ostatními velmi pečlivě skrývá.

Vlastenecká tradice našich národů není křesťanská!

DVĚ globální LŽI