Karel Kryl

Co se děje s naší mladou demokracií si Karel Kryl uvědomil první ze všech. Jeho instinkty promlouvaly neomylně. Nebyl svázán se žádnou ideologií, vždy hlásal pouze Pravdu a Lásku. Ne jako havlisté, ale niterně, opravdově. To ho vydělilo z prohnaného hlavního porevolučního proudu a ocitl se opět o samotě.
Díky dobré karmě, tvořené po celý jeho život, dostal od Stvořitele zaslouženou milost. Ze ztracených nadějí a vidiny nenapravitelnosti naší společnosti mu beznadějí puklo jeho poctivé srdce.