Věrozvěrstvo

Je u nás trapným zvykem oslavovat vždy ty, kteří si nás podrobili a aktuálně nám vládnou. Křesťanům, kteří nás ovládli v 9. stol.n.l., se podařilo kompletně smazat naše dějiny, takže si dnes ani neuvědomujeme, že stále energeticky napájíme jejich mocenský systém a sloužíme ideologii, která je nám bytostně cizí.

Jménem Slavjané jsme nazýváni podle oslavování moudrosti našich předků. Všechny ostatní národy v té době věděly, že naše kultura je nejrozvinutější ze všech, jak si může někdo myslet, že nám jiný národ mohl přinést písmo?
Současná, významově primitivní latinka, vychází ve srovnání s písmem, které jsme používali před násilnou kristianizací, jako velký buben proti symfonickému orchestru.
Zjednodušením písma došlo k postupnému zjednodušování našeho myšlení a ztrátě poznání. Ve staroslovanské bukvici byl zakotven celý hodnotový systém a světonázor Slovanů.
Tvrzení, že nám přinesli víru už je opravdu velmi drsný humor. Přinesli nám CIZÍ NÁBOŽENSTVÍ, které jsme tisíce let nepotřebovali, protože jsme měli hlubokou Víru, fungující jako dokonalý filosofický systém poznání zákonů Vesmíru.

Za co tedy oslavujeme ty dva inkvizitory?
Za to, že zahájili likvidaci slovanské kultury, včetně fyzické likvidace veškerých slovanských knih. A že takovýchto vysoce respektovaných slovanských autorů bylo podle přiznaných zdrojů v dílech vatikánských autorů mnoho desítek!
Nezůstalo pouze u likvidace knih, na slovanských územích si násilná kristianizace vyžádala miliony lidských obětí. Kdo se nechtěl vzdát slovanských tradic, byl zbaven majetku a odvlečen do otroctví nebo zabit.
Současní křestané zamlčují i to, že velebený Metoděj nakonec naši zemi proklel …

Cyril a Metoděj svou úlohu – nastartovat zničení Slovanství splnili. Svými intrikami zahájili genocidu Slovanů, která trvá do dnes a pokud nedojde k probuzení Slovanství v nás, brzy zmizí náš Slovanský Rod z povrchu Země definitivně.
Bylo by podivné podobně oslavovat Hitlera s Leninem a přitom tito nás ovlivnili mnohem méně významně a především na nepoměrně kratší dobu!

Ano, bylo to o nich …

Čech buddhistou >>