Ruiny měst a chrámů na obrazech

Rozumný člověk nemůže popřít, že velké množství malířů 18. a počátku 19. století zachytilo skutečnou tvář našeho kontinentu po rozsáhlé katastrofě. Zobrazované majestátní stavby bychom nedokázali postavit ještě ani nyní, ty se však (již delší dobu) rozpadají na ruiny a je patrné, že lidé, kteří jako bezdomovci bezstarostně bloudí mezi nimi se je vůbec nesnaží opravovat, protože zcela evidentně nejsou technologicky na odpovídající úrovni.

Pierre Patel starší

Velkolepé antické chrámy s helénskými sloupy, úžasné mosty, kolosea, nádherné sochy, vysoké stély a velmi mnoho různě velkých pyramid. Včetně obrovských. Lidé jsou naopak v poměru ke všem stavbám naprosto nepatřičně mrňaví, doslova mravenci …

Pohled na ty obrazy mne fascinuje, nemohu se toho pocitu nabažit. Pronikám co nejhlouběji do podivné atmosféry a rezonuji kontrastem bídného života mrňavých lidí ztracených v tak cizí a nepatřičné majestátní kráse, která už je ale víc mrtvá, než živá.

Hypotéza: Nám neznámá vyspělá kultura, která honosné stavby vybudovala, skončila globální katastrofou nebo tzv. „civilizačním resetem planety“ a lidé, kteří přežili nebo ta místa později osídlili byli na mnohem nižším vývojovém stupni (skutečný středověk?).
Co na to his-tori-ci?!

O čem mlčí ruiny a šeptají pyramidy 1  2  3

Kromě maleb nám zůstaly i stovky, možná tisíce podrobných, věrných kreseb – ve videu (rusky).

Vzdělávací systém nám neposkytl sebemenší náznak racionálního vysvětlení.
Všichni ti tzv. „Ruinisté“ si prý romantické kulisy svých děl vymýšleli .
Kdo ale bude malovat neexistující zchátralé stavby s křovisky rostoucími v rozrušeném zdivu …?!

Na některých obrazech dokonce vidíte interiéry chrámů obydlené prostými lidmi i s jejich užitkovými zvířaty! To má být umělecká fantazie?

Pokud vám bude někdo tvrdit, že jde o styl tvorby, jedná se o pouhou manipulaci his-toriků!

RUSKY