Alternativní společenské SYSTÉMY

Slovanské rody se sdružovaly v Občiny a ty tvořily Državu.

Samospráva Občin

Další společensko-ekonomické systémy:

UBUNTU – Svět bez peněz – plán na dosažení prosperity lidstva

„Pokud to není dobré pro všechny, není to dobré vůbec pro nikoho.“

1. Žádné peníze
2. Žádná výměna práce
3. Žádná hodnota se nepřisuzuje ani věcem, ani práci, aby se „něco“ nestalo hodnotnějším než „něco jiného“
4. Žádný obchod
5. Každý přispívá svými přirozenými talenty nebo získanými dovednostmi k prospěchu všech v komunitě

Jihoafrický vědec a spisovatel českého původu, narozený v Karlových Varech

 

ZEITGEIST – Ekonomika založená na zdrojích

Pryč od tržní ekonomiky! TRVALE NEUDRŽITELNÝ tržní systém zotročuje lidstvo a ničí planetu!

Zakladatel Hnutí Zeitgeist Peter Joseph

Peníze nepotřebujeme