Patologická TOLERANCE

Pokud je společnost tolerantní, nemusí to znamenat, že je zdravá. Od určitého stupně tolerance to naopak bude známkou její degenerace směřující k jejímu brzkému zániku.
Původní význam termínu tolerance pochází z medicíny a je označením pro nedostatek imunity, kdy organismus nedobrovolně toleruje cizorodé látky (patogeny), protože není schopen se jich zbavit. Analogie v aktuální společnosti je naprosto dokonalá, pravý význam pojmů se vždy prosadí oproti manipultivně podvrženému.

Díky zneužití dalšího pojmu „Politická korektnost“ dochází pomocí neomarxistických, sluníčkářských programů, jako je multi-kulti, feminismus a LGBT k infiltraci západní společnosti patologickými, defektními jevy jako kolonizace (cizorodými) migranty a propagaci nemravných, úchylných životních stylů (pro duševně zdravého člověka cizorodých).
Zdravá společnost se takovým očividným negativům zcela přirozeně ubrání, neboť většina společnosti je „normální“ a používá zdravý rozum. Příkladně, tolerance homosexuálů jistě ano, ale umožnění propagace homosexuality rozhodně ne!

Politická korektnost ale staví Zdravý rozum mimo zákon!

Taková normální Gay Pride v Rusku

Zatímco Trumpův zdravý postoj
k „politické korektnosti“ vzbuzuje neuvěřitelný odpor zdegenerovaných amerických davů, rozhodné kroky
V. Putina
k udržení zdravé společnosti se těší bezvýhradné přízni téměř všech Rusů.

A co my?
Zůstaneme přirozeně heterosexuální společností,
jejímž základem je perspektivní heterosexuální rodina nebo se staneme rájem defektních sexuálních i jiných praktik vedoucích k zániku našich národů?