PENÍZE nepotřebujeme

Slované nepoužívali peníze. Nebylo to tím, že by je neznali, ale právě naopak. Věděli přesně, co dělají a proč. Používali směnný obchod, který má zásadní výhodu v neoddělitelném propojení účastníků každého obchodu. Není náhoda, že ve slovanských jazycích zůstalo pro platidlo označení „měna“.
Peníze naopak oddělují poskytovatele služby od spotřebitele a jsou základní podmínkou pro vznik otrocké námezdní práce. Zakládají možnost úročení a lichvy, přesně podle předurčení židovského národa Jahvem ve Starém zákoně.

Většina lidí vykonává práci, kterou by nejraději nedělali. Pracují jen pro peníze. To je podstatou novodobého otroctví.
Elity naopak vládnou neomezenou mocí, protože si můžou „natisknout“ peněz kolik potřebují.

V západní civilizaci už peníze nahradily vše, co mělo nějakou důležitost.
Právo (zkuste se domoci spravedlosti bez peněz), zdraví, štěstí, dokonce i rodinu, lásku a partnerství (spousty osamělých, frustrovaných, finančně zajištěných „singles“), …
Především ale Čest a Svědomí. Ze všeho se stal (s)prostý obchod.

Zavedení peněz není znakem vyspělosti civilizace,
ale jejího úpadku!

  • odstraňte peníze – odstraníte problém
  • odstraňte nástroj kontroly lidstva
  • neexistují žádná poloviční opatření
  • jestliže nebudeme používat jejich peníze, oni nás nemohou kontrolovat
  • nemůžeme peníze nahradit jinou formou „dobrých peněz“
  • jakýkoliv jiný druh peněz je pouze jiný druh kontroly

Odstraňme peníze a odstraníme tím i otroctví západní civilizace!

Peníze nepotřebujeme

Desatero monetárního otroka

Dlouhý, ale krásný klip hnutí ZEITGEIST
Lidstvo se probouzí, nenásilná revoluce začala: „… miliardy bankovek jsou systematicky vybírány z bankovních účtů po celém světě a jsou postupně zahazovány před centrálními bankami.“ (VEZMĚTE SI TO ZPÁTKY)
od 8:30

Alternativní společenské systémy