Marxismus = materialismus = kapitalismus

Proč jsme právě my a naši slovanští bratři byli vystaveni komunistickému experimentu a strávili tak řadu let života nedobrovolně a nedůstojně v totalitním režimu?
Nebyl to žádný experiment, ale pouze další plán na zničení Slovanů, kteří jsou tak odlišní, že se nehodí k budování globálního klanově-korporátního systému. Jedině jako otroci …                                                             Kdo stál u zrodu komunismu v Rusku? (video)

Když už byla „pokrokovost“ socialismu každému jasná, někteří ještě tvrdili, že myšlenka komunismu je v pořádku, jenom její realizace narazila na úskalí temných lidských povah.
Ale kdepak, marx-leninská idea byla defektní už od svého zrodu. Ideje neomarxismu dokonce úspěšně používá světová vláda k degradaci západní společnosti i v současnosti (invaze migrantů, LGBT, …).

Komunitní zřízení je nejspravedlivější způsob existence společnosti a nám Slovanům hluboce vlastní, žili jsme rovnoprávně ve svých občinách a državách tisíce let.
Co důležitého ale bylo tentokrát jinak?

Materialismus … Žádná sociálně spravedlivá společnost nemůže být vystavěna na materialistických principech!! Žádný indiánský kmen by se neudržel, kdyby chování a vztahy mezi jeho členy neurčovaly principy duchovní!

V tomto triviálním principu spočívala genialita architektů našeho utrpení. Stačilo tak málo – zlikvidovat jakékoli mechanismy duchovního poznání, sebeuvědomění a sebeřízení každého člověka. Odstranit z každodenního života Čest a Svědomí. Vnitřní prázdnotu nově vzniklého stáda jedinců bez vlastní identity a perspektivy duchovního rozvoje pak postupně vyplnil materialismus – bezohledná honba za mocí, penězi, kariérou.


Foto převzato z PROTIPROUDu

Slovanské národy se tedy nakonec zlikvidovat nepovedlo, ale „koza celá nezůstala“.

Reálný socialismus na dlouhé roky zdiskreditoval jakékoli možné pokusy o vytvoření spravedlivé lidské společnosti a otevřel dveře další totalitě, tentokrát již nepokrytě materialistickému kapitalismu.
Samozřejmě v souladu s Biblickým konceptem, podle kterého běží celá západní civilizace, jelikož také křesťanství (i judaismus a islám) patří mezi chtonická náboženství, jejichž kořeny i záměry jsou čistě materialistické …

Rozdíl mezi oběma materialistickými totalitami je tedy méně než malý a zůstává pouze v onom známém vlastnictví výrobních prostředků …

Fakta o Rusku