INKVIZICE a Věrozvěsti

Je třeba si uvědomit PŘÍMOU SOUVISLOST mezi krvavými procesy namířenými zejména proti ženám a lidem se zvláštními, mimosmyslovými schopnostmi, které na celém území křesťany porobené Evropy téměř vymýtilo lidové léčitele, bylinkáře i všechny ostatní křesťanům nepohodlné osoby a počátkem tohoto procesu, kterým byla indoktrinace naší rozvinuté Slovanské Kultury Cyrilem a Metodějem.

Za první akt inkviziční genocidy na Slovanech lze považovat již cyrilometodějský
ZAKON SUDNYJ LJUDEM
podle kterého ten, kdo vykonával tradiční slovanské ceremonie byl odsouzen
k propadnutí všeho majetku a vzetí do otroctví.

Málokdo ví, že
současná církev INKVIZICI za mučení a upalování NEODSOUDILA
(a nikdy to neudělá), naopak se snaží překrucovat fakta a tvrdit, že inkvizice byla prvním zákonným systémem na základě římského práva u nás. Kardinál Duka dokonce tvrdí, že bránila lynčování lidí, které prý vznikalo davově …
Ale již ve Starém zákoně je věta: „Čarodějnici nenecháš naživu.“

Hieronymus Bosch – Ukřižování Sv.Julie (ILUSTRAČNÍ)

Brutální vraždění Čaro-Dějnic mělo za následek důležitou likvidaci tzv. ženského principu v ženské populaci. Můžeme jen závidět východním zemím, kde se podobně masový exodus nikdy neudál.
Děsivý trend postupné očividné proměny žen v „muže“ pak dále rozvinul od 50.let „vynález“ emancipace (Rockefelerové) a dnes ji již zcela nepokrytě dokončuje feminismus. Obětmi této manipulace jsou především samy ženy, ale samozřejmě i jejich muži a rodiny.

CÍRKEVNÍ INKVIZICE je stále funkční institucí a dosud má na indexu knihy o naší slovanské historii – třeba Orbiniho „Královstvo Slovanov“.
Lze předpokládat, že vatikánská tajná knihovna je narvaná díly zcela neznámých slovanských autorů, která nemáme nikdy spatřit.

ČARODĚJNICE – MAGIE, MÝTY A PRAVDA
Německý dokument na TARAK.CZ

Seriál začíná skutečnost zkreslujícími církevními manipulacemi, ale postupně přináší cenné důkazy o roli všech křesťanských církví a jejich inkvizitorů při vraždění žen, mužů a dokonce i dětí (Švýcarsko 1650 a ještě 1712 !!). Později přebírají hlavní roli od církve světské soudy a poslední „čarodějnice“ byla popravena r. 1782 ve Švýcarsku. Honům na čarodějnice padlo za oběť na 60.000 lidí a napáchaly nedozírné škody na celé evropské populaci, jejím genofondu a duchovní atmosféře v celé společnosti.
Je příznačné, že k vraždění „čarodějnic“ mnohem častěji docházelo na sever od Alp (Německo, Švýcarsko), než na územích blíže Vatikánu. V Itálii církevní inkvizice nebojovala proti čarodějnicím, ale více proti pokrokovým učencům a samotným přírodním vědám (G. Galilei, G. Bruno) …
V posledním dílu dochází k zajímavému propojení čarodějnického holokaustu s Himmlerem a Heydrichem jako ideology Třetí říše. Poslední čarodějnický proces ale překvapivě proběhne ještě r. 1944 v Anglii!
Tvůrci dokumentu uvádí, že

Žádné čarodějnické procesy zřejmě nikdy neproběhly
pouze na území Ruska a Irska! Proč asi??!

Genocida pokračuje