Slovanská SVATBA

Cítíte-li přirozenou potřebu duchovního stvrzení svého svazku, neberte zavděk temnou křesťanskou náhražkou Boha. Partnerství „posvěcené“ v křesťanském kostele je v souladu s Biblí stvrzeno židovským Jahvem (Hospodin), jako patronem židů, který má k Bohu opravdu hoodně daleko. Stejně jako jejich prefabrikovaný mesiáš (J.K.), který nám byl vnucen teprve v 9. století namísto našich slovanských Bohů.

Védická svatba na Moravě

Rodnověrská svatba (Rodná víra)
Slovanská svatba na Slovensku se Žiarislavem

Cítíte-li jiné, než Slovanské kořeny, můžete zvolit svatbu pohanskou. Ohlídejte si ale velmi pečlivě přesný průběh obřadu předem! Ceremonie nesmí obsahovat žádné temné rituály. Jejich vliv na partnerské spojení je zcela zásadní!

A jak na to? „Legislativa“ od pohanů