Vlastenectví

Vlastenectví nelze nikdy nikomu zakázat. Je nejvyšším principem Cti a Svědomí, spolehlivých průvodců na duchovní cestě člověka!

Mnoho lidí již začíná chápat, že pro západní „spojence“ budeme, jako vždy v dějinách, jenom lacinou pracovní a kupní silou a otroky bez práva na svobodu vlastní volby.
USA ani EU nezajímají naše názory, zvyky, tradice, ani naše svrchovanost.
My máme být pouze poslušní!

Mladá generace (a nejen ta) dnes říká, že vlastenectví není potřeba. Když vezmeme v úvahu omezený rozhled způsobený bezbřehou mediální manipulací, je tento postoj pochopitelný. Ale každému, kdo se umí dívat kolem sebe a má dostatek pravdivých informací (z přehršle nezávislých zdrojů) je jasné, že nadešla chvíle, kdy zbývají pouze dvě volby.

Buď cítím rodovou paměť slovanských předků a pak je mou povinností řídit se jejich odkazem nebo ji necítím a mohu se tedy rozhodnout čistě racionálně, podpořím-li tradici národa, uprostřed kterého žiju a nebo se zařídím dle svých představ o budoucnosti země, ve které jsem se ocitl.
V souladu s vlastní Ctí a Svědomím bych ale neměl podporovat tendence namířené přímo proti původnímu etniku země, jeho tradicím a zvyklostem. Dveře do světa jsou přeci pro každého otevřeny.

Vlastenectví začíná být nutností v momentě, kdy jej politici začnou označovat nálepkami „nacionalismus“, „extrémismus“ a nakonec „fašismus“.
Ta doba už přišla …

Čeká nás jen jedna ze dvou možných cest.
Buď budeme vlastenecky aktivní nebo brzy nebudeme vůbec!

Vlastenecké weby