Porážky Halal a Košer

Vrcholem krutosti jsou popravy zvířat stylem HALAL u muslimů
nebo KOŠER u Židů

Židovská rituální porážka dobytka
Drsné VIDEO ke stažení dole v sekci DOKUMENTÁRNÍ SNÍMKY

Jedná se o zabití zvířete tím nejhorším způsobem, kdy mu při plném vědomí uniká krev z podřezaných tepen a ono odchází z tohoto světa v nekonečných minutách bezmezné hrůzy a bolesti.
Pro Židy i muslimy je KREV „NEČISTÁ“ a oni nesmí tedy podle svých „svatých knih“ konzumovat maso s krví. Krev je v Talmudu alibisticky připodobňována k „duši a k životu“. (Nesmíte sníst nic v čem je život!)
Už jenom tato trapná POVĚRA vám může vypovědět mnohé o příčetnosti vyznavačů obou abrahámovských náboženství. Podobné problémy s krví mají už jenom Svědci Jehovovi a … vodníci – „Jak utopit dr. Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách“, pamatujete?
Ano, krev je ve všech původních kulturách symbolem životní energie, vitality, radosti ze života a s Duší nemá nic společného. Takové symboly jsou pro všechna nekrofilní náboženství nepřípustné. V judaismu a islámu (ale i židokřesťanství) je krev hlavně symbolem smrti (krvavé oběti a rituály, zabíjení „beránka božího“, pití „
krve“ Kristovy).

Jediným masem bez krve je maso sojové …

Při kruté rituální porážce stylem HALAL (tzv. Zabíha) musí být zvíře podříznuto muslimem za recitace modlitby a to záměrně bez předchozího omráčení (aby tu modlitbu slyšelo). Trpící zvíře umírá několik minut!

Je to zcela v rozporu s českou legislativou, kdy zvíře smí být usmrceno až po omráčení (zákon na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 Sb.). Židé i muslimové dostali vyjímku …!!

A pozor, HALAL maso není  prodávané jen v muslimských komunitách,
ale má je i naprostá většina KEBAB občerstvení, zejména turecký Dönner, Indické a podobné restaurace,
 ale i běžné restaurace a dokonce ŠKOLNÍ JÍDELNY!

Halal jatka odvádí povinné příspěvky na muslimské projekty, pokud jíte jakékoli maso odtud pocházející, přispíváte na ně i vy!

Židovský/muslimský bůh-démon Jahve/Alláh není žádným bohem, ale negativní entitou, kterou můžeme pojmenovat třeba „Satan“. Tato temná síla si v minulosti manipulací celých národů zajistila stálý přísun energie utrpení, která ji živí. Proto mají Abrahámovská náboženství ve svých „svatých knihách“ zákony, které nemají žádnou logiku, žádné přijatelné vysvětlení, ale hlavně je nelze NIČÍM OMLUVIT.
Proto jsou postaveny jako dogmata – žádná krev a basta! To, že v každém mase samozřejmě zůstane i po všemožných dodatečných úpravách relativně dost krve, není podstatné, o krev tu vůbec nešlo … Účelem bylo UTRPENÍ ZVÍŘETE – splněno!!

Opravdu kulturní společnost nemá ŽÁDNÝ DŮVOD
povolovat na svém území úchylné praktiky náboženských sekt!

Mezi halal a košer jsou drobné, pro utrpení mučených zvířat naprosto nepodstatné rozdíly. Tento krvavý styl poprav si vynucují satanská náboženství, která souhlasně uctívají vysokou temnou entitu a jejich stoupenci jsou povini jí neustále posílat ENERGII UTRPENÍ, jak zvířat, tak lidí. Obě náboženství učinila rituální podřezávní zvířat i důležitou součástí svých svátků a jako „svátost“ je předávají novým generacím.

Bruselu mučení zvířat nevadí, jak jinak …!

Dánsko zakázalo rituální zabíjení zvířat
Dánský ministr zemědělství uvedl:
„Práva zvířat jen dostala přednost před náboženstvím“.
(upozorňuji na neomarxistickou multikulti tendenčnost obou článků …)
Přípravu košer a halal masa zakázal roku 2012 také soud v Polsku
Polsko se zákazem připojilo ke Švédsku a Švýcarsku.

BRAVO !!

Studie Univerzity v Bristolu (česky)

Karnismus k odpojení Svědomí