Samospráva OBČIN

Slovanské rody se sdružovaly v Občiny a ty tvořily Državu.
Hlasovací systém nebyl, narozdíl od demokracie většinový, ale byl postaven na plné shodě, tedy nutnosti souhlasu všech zúčastněných.
Poslední svobodnou državou byla Velká Morava.

PŘEDNÁŠKA (bez úvodní prezentace ZDE)

ZÁVĚREČNÁ PREZENTACE


Kopné právo a samospráva Slovanů jako inspirace pro dnešek