Akční plán EU proti „dezinformacím“

Naše, už tak iluzorní, informační svoboda právě skončila. Tento vrcholný unijní dokument nás vrhá zpět do totality komunistického režimu.
Běžně zaměstnaný člověk povětšině nenajde sílu přečíst celý dokument psaný těžkým úřednickým newspeakem.
AKČNÍ PLÁN má 15 stránek, stejné věci se v něm omílají stále dokola. Abych zájemcům přesto umožnil seznámit se s nejdůležitějším unijním dokumentem poslední doby, použil jsem překlad Mgr. Mileny Míčové a pokusil jsem se vyjmout z informačního balastu ty nejdůležitější a nejkřiklavější fráze.

Červeně jsem si dovolil označit přímé hrozby pro naši svobodu. Pokud vnímáte cenzuru na Youtube a Facebooku, tak teď byla z nejvyšších míst úředně přitvrzena.

Zato fialově jsem zvýraznil největší “špeky“, neuvěřitelně nestoudné výroky, kdy si Lež v přímém přenosu přivlastňuje šat Pravdy! Vrcholné umění převracení a nápodoby, které je vlastní celému Biblickému konceptu a všem světovládným ideologiím jak vpravo, tak vlevo.
Barevné rozdělení berte prosím s rezervou, najdeme i fráze, které by vyžadovaly označit oběma barvami současně …

Termín „Vysoký představitel“ zde jasně znamená „Velký bratr“.

Případné vytržení z kontextu nebrání jasné srozumitelnosti unijního poselství nám občanům.
Propaganda EU dosahuje již tak vysoké úrovně, že jakýkoli předchozí totalitní režim by mohl jen tiše závidět. Podobně jak již úředníci zpopularizovali dříve téměř nepoužívaný termín „dezinformace“, tak posledním hitem je tzv. „MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST“.

Abych nehodnotil pouze negativně, musím přiznat, že jsem v Akčním plánu našel i čistě pravdivé informace, nebylo jich moc, ale jejich váha je značná – modře …

Pokud vás tento dokument zajímá pouze informativně, nečtěte jej souvisle celý, tolik času nemá ani důchodce … stačí jej projít očima a vybrat si pouze fráze, které vás zaujmou a tzv. „zapadají do okruhu vašich pojmů“. Unijní jazyk je, jako vždy, rozkošatěn natolik, aby se díky způsobu podání i rozsahu, vše srozumitelné a důležité stalo nesrozumitelným.

AKČNÍ PLÁN zkrácený
AKČNÍ PLÁN celý (též zvýrazněný)
AKČNÍ PLÁN originál, přeložený Mgr. Milenou Míčovou