Zákon Sudnyj Ljudem

Je dílem „svatého“(!) Cyrila (dříve Konstantina). Většina z nás se o něm učila ve škole, jenom nám ho zapomněli dát přečíst, abychom zůstali v blažené nevědomosti. Hned první bod zákona je totiž bezprecedentním nástrojem genocidy obyvatelstva naší původní Slovanské Víry!

Každá obec, v níž se konají oběti nebo přísahy pohanské, ať jest odevzdána BOŽÍMU CHRÁMU se vším jměním, které mají ti pánové v této obci. Ti, kdo konají oběti a přísahy, ať jsou prodáni s veškerým svým jměním, cena pak za ně stržená ať se dá chudým.

Takhle tedy církev získávala své bohatsví. „Prodáni“ zde znamená do otroctví a jejich majetek připadne křesťanům. Jestli chudým nebo bohatým, to už nechám na vaší představivosti …

Hieronymus Bosch – Poslední Soud, 1510

Vyspělost Slovanů nazývaných pohany a barbary naprosto nesnese srovnání s agresivní křesťanskou smečkou, která uvrhla celý kontinent do toho nejtemnějšího středověku.
Přečtete-li si vlastní text „zákona“, musíte mi dát za pravdu, že takové perly, jako uřezávání nosu, prokletí, bití, bičování, upalování, popravy, či 7 – 15 leté pokání před kostelem o chlebu a o vodě a spousta jiných krutostí a stupidit svědčí o násilném nastolení naprosté degradace vyspělé slovanské společnosti, která se v té době, dle Védické tradice již tisíce let řídila svými vesmírnými „Kony Rita“, jako kořeny Slovanské Víry, zakotvenými v systému Staroslověnské Bukvice.

Na rozdíl od židokřesťanských bludů jsou tyto univerzální zdroje vesmírného poznání dodnes uznávány jako OBECNĚ platné duchovní principy. Víra místo náboženství

Celý text:
Zákon Sudnyj Ljudem
Zakon sudnyj ľjudem – Pdf