Německo

Oficiální důkazy osídlení severovýchodního Německa Slovany

Slawenburg Raddusch – Slovanské hradiště Raduš

UKRANENLAND Torgelow

ARKONA

 

 

Slovanská opevnění v Německu