Celosvětová úloha Slovanů

spočívá v

osvobození lidstva z otroctví materialistické západní civilizace

která po tisíce let úspěšně zotročuje ostatní národy i občany vlastních zemí a devastuje přírodní zdroje i ekosystém planety

Osvobození od falešného, zmanipulovaného, jednostranně materialistického vývoje na celé planetě

Staří Slované disponovali obávanou bojovou silou a dosáhli nebývalých, avšak západem zatajovaných vojenských úspěchů, přesto nikdy nevedli výbojné války. Převládal u nich význam duchovna nad materialismem a zájem společnosti nad zájmy individuálními.

Euroamerická civilizace plánuje a vede války a pomocí manipulace, korupce, vražd a „revolucí“ zadlužuje veškeré suveréní státy a tím likviduje jejich nezávislost.

Obě světové války byly namířeny především proti Slovanským národům a vyústily v největší genocidu jednoho národa v lidských dějinách.

Dnes už málokdo rozumný pochybuje o tom, že nadvládní, korporátní vládci světa směřují, v konečných důsledcích svého řízení, k jeho likvidaci jadernou válkou nebo globální katastrofou.
O snižování (depopulaci) obyvatelstva na „zlatou“ 1 miliardu 
(nebo 0,5) se již mluví zcela otevřeně (např. Bill Gates si veřejně pochvaluje používání vakcín k tomuto účelu).

Tři hlavní vnitřní úlohy slovanstva (Všeslovanský sjezd 1867)
Zachování samotných Slovanů, jejich duchovnosti a kultury
Osvobození Slovanů od cizozemského útlaku
Sjednocení Slovanů v jednotném svazku nezávislých národů

Sami Slované se z nadvlády euroamerické civilizace budou muset osvobodit třeba i silou, osvobození ostatních národů však zajisté nemá probíhat násilnými, materialistickými prostředky, ale po slovanském příkladu, jejich dobrovolným přikloněním se k duchovním principům univerza a na základě svobodné vůle každého člověka a každého národa.