Historie naší planety je kompletně vymyšlená!

Čím více informací o minulosti planety a společnosti poznávám, tím jasněji se mi jeví fakt, že z oficiální historie neplatí vůbec NIC!
Pokud se něco z oficiálně uváděného dělo, tak zajisté v jiném období, z jiné příčiny, jiným způsobem a s jinými následky.

Existuje velmi mnoho zatajovaných, přesto zcela nepochybných hmatatelných faktů, na které nepasuje vůbec žádné rozumné vysvětlení. Proto před nimi Systém stále zavírá oči.
I naše oči …
Vysvětlení těchto jevů samozřejmě existují, ale jsou v přímém rozporu s akademickým výkladem dějin. Uvádím zde fenomény, jejichž faktologická hodnota je nevyvratitelná a s nastávajícím úsvitem informačního věku (žádné IT !) budou stále jasněji viditelné. Postupně budou muset býti příjímány a dějiny Země dány s tímto komplexem v soulad.

Že by Egypťané?

Manipulace s událostmi se netýká jen událostí tisíce let starých, ale zcela zásadně třeba i dějin 16.-19. století.
Existují konkrétní historické zdroje hovořící o letech hladomoru, kdy celé roky nevyšlo slunce, máme fotografie velkoměst zcela bez lidí, celá města s domy ponořenými do okolního terénu, dochované památky nedostižných stavebních technologií a tisíce obrazů majestátních ruin „předpotopní“ civilizace, postupně jsou nacházeny další a další pyramidy po celé zeměkouli, atd.
Soubor nepominutelných fenoménů dává osnovu pro zcela nový výklad dějin zeměkoule. Vypadá to dokonce na několik výkladů a několik realit, pokud se nepodaří vměstnat všechny tyto události na jedinou osu našeho lineárního pojetí času.


RUSKY