Pravidelné – VÝROČNÍ

22.6. – Památný den Genocidy Slovanů

25.6. – Den přátelství a jednoty slovanských národů
Vyhlášen v roce 1941 na protifašistické slovanské konferenci v americkém Pittsburghu