Judaismus = Islám

Asi jste věděli, že na důkaz své Smlouvy s Jahvem vykonávají židé (s malým „ž“, myšleno „vyznavači judaismu“, nikoli příslušníci židovského národa) u chlapců sedmý den po narození obřízku. Z pohledu zdravého rozumu na tom nelze najít nic normálního a o to zřejmě i Jahvemu šlo.
Málokdo ale ví, že stejně úchylným zvykem jsou povinováni i muslimové k Alláhovi … Islám jde ale ještě dál a pro „čistotu těla“ doporučuje i ŽENSKÉ OBŘÍZKY
Když k tomu přidáme, Jahvem i Alláhem stejně nařízený, nesmírně krutý postup při porážkách zvířat KOŠER a HALAL, začíná být jasné, že negativní entita, ke které se modlí židé, se až velmi podobá temné modle muslimů.

Základní shodou Jahveho s Alláhem je potřeba krvavých obětí. Tyto temné mocnosti vyžadují po svých stoupencích neustálou produkci
ENERGIE UTRPENÍ.

To je hlavní úkol žida, muslima a dokonce i křesťana i když zde již v trochu učesané podobě, kterou jsou schopny přijmout i mnohem méně manipulativní národy. Přesto je stále velmi silná káva, když ústředním logem náboženské filosofie je
               tak negativní symbol, jako zavražděné, mrtvé tělo na kříži!
Na tom nic nemění ani jakékoli moudré výklady o „oběti ve jménu lidstva“ a podobné manipulace. Takový symbol funguje podle toho, co zobrazuje, vyzařuje přesně takovou energii, kterou každý pocítí na první pohled. Rány, krev, vražda, mrtvola, mučení, utrpení. Každý symbol je tvarový a významový zářič a nikdy nemůže fungovat jinak (natož obráceně) i když nás o tom již téměř 2000 let přesvědčují.
Opět se jedná pouze o vyvolávání ENERGIE UTRPENÍ, zde alespoň v symbolické rovině.
Křesťané svou energií napájejí stejnou bytost jako židé, jejich Jahveho, neboli Hospodina (Bible v češtině), který je velmi blízký islámskému Alláhovi.
Pokud by se jednalo o skutečného Boha – Stvořitele, pak by se všechna tři abrahámovská náboženství byla bývala šťastně strefila do stejného cíle!

Není ale třeba ani příliš mnoho intelektu k pochopení toho, že skutečný Bůh nepožaduje žádné krvavé oběti a nepotřebuje, aby se ho lidé báli. Nesjednává s nikým žádné smlouvy a nestanovuje nikomu deviantní pravidla na úpravu genitálií, ani se ješitně nesnaží odstranit případnou konkurenci (V jednoho boha věřiti budeš!).

Srovnáme-li si časovou chronologii vzniku abrahámovských kultů krve, tedy:
judaismus – křesťanství – islám, musí nám být jasné, kdo byl autorem a prapůvodním zdrojem těchto temných sekt.

Jediné pravidlo, které žid, muslim, ani křesťan nikdy nesmí porušit zní:
Bát se svého boha!
Ano, bát se ho, ne milovat jej nebo být mu oddaný, o to vůbec nejde.

Mít z něj strach – to jediné je důležité.