Konspirační PRAVDA

Jeden ze základních, uměle vytvořených dezinformačních termínů, sloužících k manipulaci populací, je výraz „KONSPIRAČNÍ TEORIE“. Tento fenomén byl vyvinut zpravodajskými službami USA již v padesátých letech, aby bylo možné každou pravdě se blížící verzi jakékoli sporné události posměšně označit za spikleneckou, konspirační teorii a tím ji vyřadit ze hry. Podobné nástroje vždy tvoří ti, kteří se chystají lhát ve velkém stylu.

Známé dějiny tedy probíhají tímto stylem:
Světové nebo státní elity provedou zavrženíhodnou násilnou akci pod falešnou vlajkou. Přes silnou a předem připravenou mediální kamufláž se objeví zdroje, které celou akci zaznamenaly a popisují pravdivě. Tyto prameny se označí za konspirátory a pravdivá verze za KONSPIRAČNÍ TEORII. Na základě tohoto principu vzniku tzv. K.T., můžeme tvrdit, že:

Není-li konspirační teorie pravdivá, nejedná se o konspirační teorii!

Z textu „Konspirační pravdaJana Kristka:
Tak, jak používají tento výraz média a establishment vůbec, jde čistě a pouze o synonymum slova pravda. …Čímž je prostě dáno, že buď je konspirační teorie pravdivá, nebo to konspirační teorie není.
Pokud chceme těm, co výraz konspirační teorie používají, rozumět, musíme tento výraz v jejich řeči nebo textu důsledně nahradit slovem pravda – přeložit jejich řeč do logického jazyka. Teprve pak může jejich řeč dát nějaký smysl.
Za Jana Husa tomu ještě říkali kacířské bludy, což je sice úplně to samé, ale tento výraz už přece jen poněkud zastaral. (kráceno)

11. 9. MEGARITUÁL 2001