Slovanské SYMBOLY

Myslíte si, že by nám mimozemské civilizace čmáraly po polích hákové kříže?

Myslíte si, že by nám mimozemské civilizace čmáraly po polích hákové kříže?

Nejsilnějším slovanským symbolem je Svastika. Jde o symbol starých Árijů, který přinesli i do Indie a tam se z něj stal hlavní symbol hinduistů, používaný i buddhisty. Je tedy samozřejmě hlavně symbolem Slovanů, jako přímých dědiců Árijské moudrosti a Víry.

Nejstarší oficiální nález vyobrazení svastiky pochází z Ukrajiny a jeho stáří je 12.000 let. Hitler, jako poskok světových finančních elit, svastiku ukradl, zneuctil a zneužil proti lidstvu. Totální diskreditace svastiky nacismem byla zaměřena na její odstranění ze slovanského života. V Indii ji ale nadále používají jako ten nejdůležitější symbol štěstí a vůbec nevnímají její manipulační „euroamerický“ pavýznam!
Svastika znázorňuje pohyb galaxie a Slované i jiné národy ji používali tisíce let před nacisty. Duchovní význam a sílu tohoto symbolu zničit nelze.

PŘÍBĚH SVASTIKY na TARAK.CZ

Staroslovienska symbolika v ornamentálnej tvorbe

Oľga Beregová: Symboly Slovanov