Moravanská HNUTÍ

Potřeba emancipace Moravanů a Slezanů narůstá, díky tomu se množí organizace a hnutí za prosazení jejich rovnoprávného postavení ve společném státě s Čechy, kteří o samosprávě Moravy nechtějí ani slyšet.

Moravské zemské hnutí – Dačice

Společnost pro Moravu a Slezsko (SMS) – Brno, zal. 1968

Deklarace moravského národa

Moravská národní obec (MNO)

 

 

Ve volbách v roce 1990 bylo zvoleno do České národní rady 22 poslanců Hnutí samosprávné demokracie – Společnost pro Moravu a Slezsko.
Poslanci HSD-SMS předložili v srpnu 1990 návrh zákona o zemském zřízení. Předsednictvo ČNR, kde mělo převahu OF, jej ve výborech zamítlo.

V září 1990 byly předsedkyni ČNR Dagmar Burešové předloženy petice občanů požadující rehabilitaci Země moravskoslezské, které podepsalo více jak 630 000 osob. K jejich přání nebylo přihlédnuto.
Převzato z moravane.cz