Rodové osady

Cesta k zpět k přirozenému uspořádání lidské společnosti vede přes různé formy komunitního bydlení. Ve slovanské tradici to byly Rody tvořící Občinu. Návratem k této tradici jsou také Rodové statky tvořící Rodové osady.
Slovanské tradice si nejvíce uvědomují Rusové, v Rusku vzniká hnutí osídlující úrodnou půdu řídce osídlených oblastí, kterou dostávají, díky novému zákonu přijatému Putinem, osadníci od státu zdarma.
Každý schopný člověk může začít s budováním vlastního „Prostoru Lásky“ podle vizí z knih V. Megreho – Anastasie.

Nech se motivovat inspirujícím dokumentem „Ruský svět“ z r. 2019
(zatím bohužel jen rusky – přeloží někdo?)

 
(start nastaven až na téma Rodových osad)

Staří Slované nezakládali města, žili v rodových osadách, které byly z mnoha důvodů praktičtější. Město je jedním ze základních prostředků odcizení člověka od sebe sama a likvidace tradičního, přirozeného propojení mezi lidmi žijícími vedle sebe.

Rodové statky a osady – návrat ke šťastnému Bytí a Harmonii na Zemi

Amálka Dobromila – Rodové statky a osady v TV Natura

SEZNAM OSAD A ENKLÁV ČESKÁ REPUBLIKA