Rodové osady

Cesta k zpět k přirozenému uspořádání lidské společnosti vede přes různé formy komunitního bydlení. Ve slovanské tradici to byly Rody tvořící Občinu. Návratem k této tradici jsou také Rodové statky tvořící Rodové osady.
Své Slovanské tradice si nejvíce uvědomují Rusové, v Rusku vzniká hnutí osídlující úrodnou půdu řídce osídlených oblastí, kterou dostávají, díky zákonu přijatému Putinem, osadníci do užívání zdarma.

Inspirující dokument „Ruský svět“ z r. 2019 (rusky)

 
(start nastaven až na téma Rodových osad)

Staří Slované povětšinou žili v rodových osadách. Město je jedním ze základních prostředků odcizení člověka od sebe sama a likvidace tradičního, přirozeného propojení mezi lidmi žijícími vedle sebe.

Rodové statky a osady – návrat ke šťastnému Bytí a Harmonii na Zemi

Amálka Dobromila – Rodové statky a osady v TV Natura