Pohanství

Označení „pohan“ má v „naší“ západní civilizaci negativní význam s lehce výsměšným nádechem. Není to ale jediné slovo, které se nehodilo Systému západní civilizace „do krámu“ a muselo být takto záměrně dehonestováno (namátkou třeba čaro-dějnice, věd-ma, …).
Původní obsah termínu Pohanství je ale zcela protichůdný k významu běžně vnímanému. Pohanská kultura je hluboce duchovně založena. Posměšné křesťanské předhazování „uctívání studánek“ je jenom záměrná dezinformace. Uctívání přírodních jevů vzniklo jako uctívání SYMBOLŮ jevů duchovních!

Křesťané moc dobře věděli, jaké mají pohané duchovní a ezoterní (dnes bychom řekli psychotronické) schopnosti a po jejich likvidaci postavili své kostely vždy přesně na místech pohanských svatyní. Měli jistotu, že jsou to nejsilnější energetická místa krajiny.
Zakázali funkční a tím pro ně nebezpečné pohanské rituály a místo toho zavedli uctívání židovského Jahveho, prostřednictvím smyšlené historické figury, materializovanáho Ježíše Krista.

Tím začala likvidace spojení zbylých pohanů s Bohem a zavádění uctívání démonického kultu krve prostřednictvím církve. Tedy násilím nastolené židokřesťanství.
Zbytky pohanství vyvrátila „svatá inkvizice“ (církví dodnes neodsouzena) likvidací vědomých (věd-ma), napojených, spirituálně aktivních lidí, především žen (čaro-dějnice).

Slovany můžeme počítat mezi pohany, protože jejich Víra má stejný, hluboce duchovní základ, vycházející z indoevropské duchovní tradice. Stejně jako pohanství nemá s materialisticky zaměřeným židokřesťanstvím nic společného.
Ostatní pohanské tradice mají ke slovanské kultuře také velmi blízko, protože jejich Víra je, nerozdíl od křesťanství postavena na přirozeném přímém, intimním napojení každého člověka k Bohu, tedy bez „zprostředkovatele“ v podobě církve.

Každá institucionalizovaná náboženská struktura toto spojení nejenže komplikuje a komercionalizuje, ale především záměrně blokuje. Odklonění člověka od spojení s Bohem je jejím hlavním úkolem!

Pohan – ten, kdo jde po cestě našich Předků (videoprezentace)

POHANÉ: Může být pohanství opět alternativou náboženství, nebo jde o krátkodobý únik z přetechnizované civilizace? Dokument ČT2

Mezinárodní Pohanská Federace

Stezky pohanství

KOLOVRAT – Pohanský on-line magazín

Pohanský kruh

Věstníky Pohanské Federace